O UniHrách

 

UniHry sú najväčšie športové podujatie pre študentov, absolventov a mladých nadšencov športu, ktoré založili piati študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2009. To, čo prvotne vyzeralo len ako akcia pre väčšiu partiu študentov sa zmenilo na športovo-zábavný deň plný oddychu a relaxu, kde sa stretávajú nie len študenti, ale aj niekoľkoroční absolventi z rôznych vysokých škôl, ktorých spájajú spoločné spomienky, chuť súťažiť a zabávať sa pod dohľadom skúsených a profesionálnych športovcov.

Už od samotného vzniku sa kladol veľký doraz na kvalitu jednotlivých turnajov a šúťaži a práve vďaka naším dlhodobým, športovým partnerom môžeme túto dosiahnutú kvalitatívnu úroveň každoročne obhájiť.

Medzi hlavné, súťažno – športové kategórie patria malý futbal, florbal, beach volejbal, beach tenis, tenis, bedminton, street workout, jumping maraton, stolný futbal a nie menej náročny šach. Nesúťažne aktivity sú každým rokom rôzne, veľmi dôležitým faktorom je práve podpora reklamných partnerov, ktorí financujú až 80 % nákladov spojených s prípravou tohto jedinečného športového projektu.

dron_cover

Na priprave Unihier sa podieľaju aj viacerí, externí jednotlivci a subjekty ako napríklad Slovenská basketbalová asociácia, občianské združenie TOP liga, Foosballová únia Slovenska, Bedmintonland.

Areál FTVŠ

Nezabudni na rešpektovanie týchto zásad správania sa na UniHrách:
  • Športovci hrajú pre víťazstvo, nikdy preto, aby súpera pokorili.
  • Čestný športovec radšej príjme prehru, než aby vyhral nečestne.
  • Žiadny športovec nikdy úmyselne neporuší pravidlá hry alebo tradície UniHier. Ak sa toho napriek tomu neúmyselné dopustí, je prvý, kto chybu prizná.
  • Duch UniHier vyžaduje chovanie podľa zásad fair play.
  • Konečným cieľom a poslaním športu nie je víťazstvo za každú cenu! Najvzácnejšou hodnotou je vnútorné presvedčenie, že si víťazstvo dosiahol poctivým prístupom!
  • Aj Tvoji súperi sú športovci! Rešpektuj ich športové umenie a výsledky!
  • Pravidlá sú na to, aby si ich dodržiaval! Proti verdiktom rozhodcu neprotestuj!
  • V športe nie je dôležitá len sila svalov a rýchlosť, ale aj charakter a sebadisciplína. Nauč sa dôstojne prežívať víťazstvá, ako aj prijímať prehry!
  • Športovec má byť príkladom nielen na športovisku, ale aj v osobnom živote!