Registrácia

UNIHRY 2017 – 1. MÁJ – FTVŠ


futbal

florbal

volejbal

 

workout

stolny futbal

sach

3x3

 

Nezabudni na rešpektovanie týchto zásad správania sa na UniHrách:
  • Športovci hrajú pre víťazstvo, nikdy preto, aby súpera pokorili.
  • Čestný športovec radšej príjme prehru, než aby vyhral nečestne.
  • Žiadny športovec nikdy úmyselne neporuší pravidlá hry alebo tradície UniHier. Ak sa toho napriek tomu neúmyselne dopustí, je prvý, kto chybu prizná.
  • Duch UniHier vyžaduje chovanie podľa zásad fair play.
  • Konečným cieľom a poslaním športu nie je víťazstvo za každú cenu! Najvzácnejšou hodnotou je vnútorné presvedčenie, že si víťazstvo dosiahol poctivým prístupom!
  • Aj Tvoji súperi sú športovci! Rešpektuj ich športové umenie a výsledky!
  • Pravidlá sú na to, aby si ich dodržiaval! Proti verdiktom rozhodcu neprotestuj!
  • V športe nie je dôležitá len sila svalov a rýchlosť, ale aj charakter a sebadisciplína. Nauč sa dôstojne prežívať víťazstvá, ako aj prijímať prehry!
  • Športovec má byť príkladom nielen na športovisku, ale aj v osobnom živote!